| Màu Xanh | Xe đầu kéo mỹ CASSCADIA 2019 116″ BBC 60″ RR

800,000

thông số kỹ thuật
Cascadia ® mới chạy bằng khí tự nhiên đã chứng minh được hiệu suất của nó đối với nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm phân phối địa phương, vận tải khu vực và cảng cạn.

Hình ảnh mô tả